Annuitetslån

När det gäller lån finns det en uppsjö av olika alternativ ute på marknaden. Vissa är framtagna för specifika ändamål, exempelvis bolån, medan andra kan användas till precis vad som helst. För att hitta ett lån som passar en specifik situation finns det ett par begrepp som är viktiga att känna till. Ett sådant är annuitetslån.

Annuitetslån är ett begrepp som definierar hur ett lån ska betalas tillbaka. Med ett annuitetslån betalar låntagaren under hela betalningstiden samma summa per månad. Summan som betalas byggs upp av två delar: ränta och amortering. Räntan är kostnaden för att låna pengarna. Amorteringen är återbetalningen av pengarna som har lånats.

Eftersom kunden med ett annuitetslån betalar samma summa varje månad kommer fördelningen mellan de två ingående komponenterna att vara olika över tid. Från början är den största delen av månadsbetalningen ränta. Allt eftersom återbetalningar sker och skulden blir mindre förändras detta. Mot slutet kommer räntan vara en lägre andel och amorteringen större.

Vanliga frågor om annuitetslån

Vad händer med ett annuitetslån om räntan ändras?

Om räntan ändras under löptiden för lånet justeras betalningen på ett av två sätt. Vid ändrad annuitet kommer fördelningen mellan ränta och amortering ändras men löptiden på lånet bibehålls. Det vill säga månadsbetalningen ändras. Vid bibehållen annuitet kommer löptiden på lånet ändras men månadsbetalningarna kommer kvarstå på samma summa.

Vad är skillnaden mellan annuitetslån och rak amortering?

Vid annuitetslån så kommer månadskostnaden vara densamma under hela löptiden för lånet. Med en rak amortering kommer månadsbetalningen att vara högre från början av löptiden och minska allteftersom avbetalningar görs. Detta eftersom avbetalningen på lånet är lika stor varje månad medan räntan minskar med varje månadsbetalning.

Vad är bättre – annuitetslån eller rak amortering?

Vilken återbetalningstyp som är bättre är individuellt. Med ett annuitetslån får en kund tryggheten i att veta exakt vad som ska betalas varje månad då summan är konstant. Ett lån med rak amortering blir däremot billigare varje månad allteftersom avbetalningar görs. Kundens privatekonomi bör styra vilket upplägg som bör väljas.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0