Checkkredit

Checkkredit har många olika namn, såsom rörelsekredit och kreditlina. Men vad är det egentligen och varför är det så populärt? I grund och botten fungerar det som en vanlig kontokredit. Checkkrediten är som regel kopplad till ett företagskonto, är alltid tillgängligt och används när man önskar att låna pengar vid behov.

Vanligtvis kan företag låna pengar upp till en viss gräns, vilket även kallas för en limit. Denna gräns är i förväg avtalad med banken. Därefter är det upp till själva företaget hur mycket de önskar att låna. När lånet är beviljat betalar låntagaren en årlig fast avgift på det beviljade kreditbeloppet.

Till skillnad från andra lån behöver företaget endast betala ränta på lånet som de faktiskt utnyttjar. När det kommer in pengar på företagskontot så justeras krediten automatiskt. På grund av tillgängligheten för snabbt kredit och som regel gynnsamma avbetalningsregler är checkkrediter ett populärt val för bolag. I synnerhet används de för att finansiera företagets rörelsekapital.

Vanliga frågor om checkkredit

När brukar företag använda checkkredit?

Som regel använder företag checkkredit för att få in pengar snabbt och med flexibla villkor. Det finns perioder då bolag snabbt behöver få in kapital, exempelvis för att köpa ny utrustning eller vid expansion. Men även i tider då företaget upplever svängningar i affärsverksamheten och kassaflödet.

Vad är fördelarna med checkkredit?

Tack vare checkkredit kan företagare ta snabba beslut, även om det inte finns pengar på företagskontot. Det kan handla om alltifrån att administrera inkomster eller kundfordringar. I synnerhet används det för att balansera upp- och nedgångar i likviditeten. Således är det smidigt för bolaget att reglera skulder.

Vad är skillnaden mellan checkkredit och andra lån?

Först och främst betalas endast ränta på skulden som finns på kontot. Därav betalas ingen ränta om det inte finns någon pågående skuld på kontot. För det andra har checkkrediter lägre räntor, speciellt jämfört med sms lån. Sist men inte minst kan låntagaren avbetala checkkrediten i snabbare takt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0