Courtage

Allt fler människor väljer att prova på att handla med aktier. Aktier är en investering som har potential att ge stor avkastning på de insatta pengarna. Men som med alla investeringar som potentiellt har hög avkastning kommer aktiehandel med en risk att förlora pengar. Därför är det viktigt att veta hur aktiehandel fungerar.

Inom aktiehandel förekommer ett par begrepp som är bra att ha kunskap kring. Ett av dessa är courtage. Courtage är namnet på den avgift som banker och nätmäklare som Avanza och Nordnet tar ut när du handlar med aktier. Denna avgift uppstår både när du köper och säljer aktier. Det blir alltså en avgift du betalar vid två tillfällen.

Storleken och upplägget för courtage kan variera mellan banker och nätmäklare. De flesta erbjuder en minimiavgift som är en fast avgift för varje transaktion. För den som handlar med större summor kan det istället gå över till en procentuell andel av affärens storlek. Det är bra att jämföra courtage mellan olika plattformar för att hitta bästa alternativet.

Vanliga frågor om courtage

Vilken bank eller plattform har lägst courtage?

Vilken bank eller plattform som passar bäst för en kund är individuellt. Det beror på hur aktiv en kund kommer vara, det vill säga hur ofta köp eller försäljning av aktier kommer göras. Det beror även på hur mycket pengar kunden kommer att ha i sin aktiedepå.

Vad ingår i courtage?

Courtage är den kostnad som betalas till banken eller nätplattformen då aktier köps eller säljs. Normalt sett är det kostnadsfritt att ha pengar stående i aktiedepån. Den kostnad som uppstår är när kunden handlar med aktierna. Storleken på courtaget beror på storleken på affären som görs och vilka courtagenivåer den aktuella plattformen har.

Betalas courtage även vid försäljning med förlust?

Kunden betalar alltid courtage vid en försäljning, oavsett om försäljningen gjordes med vinst eller med förlust. Courtage är den avgift som uppstår för att kunden gör aktieaffärer. Eftersom aktier är en högriskinvestering så kan förluster ske. Därmed bör kunder investera smart och endast med pengar som kan förloras.

Källor & vidare läsning

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00