ETF

ETF är en förkortning för Exchanged Traded Fund och är en börhandlade fond som en kan nyttja. Denna påminner oss om en fond bortsett från att den fungerar utifrån samma princip som aktier. Detta är en produkt som verkar på börsen under realtid där den handlar åt privatpersoner för att söka efter avkastning.

Det finns ett flertal fördelar med att nyttja en ETF. En kan enkelt köpa sig in och placera sina pengar på en ETF för att sedan luta sig tillbaka. En ETF följer aktuell utveckling av tillgångar så som en en valuta, en råvara eller ett index. ETF ingår och räknas som en börshandlad produkt.

Att en ETF räknas som en börshandlad produkt möjliggör att dagliga köp och sälj kan göras med denna. Detta går att jämföra med vanliga fonder bortom ETF:er som enbart handlas en gång per dag eller allt mer sällan än så. Hos en ETF betalas såväl ett courtage samt en administrativ avgift varje år som hos en fond.

Vanliga frågor om ETFer

Är det bra att köpa en ETF?

Det är en bra idé att köpa en ETF för den som vill sprida sina risker på ens investerade kapital. EN ETF är oftast uppbyggd av aktier av renare och tryggare slag som täcker ett flertal olika tillgångar. Genom en ETF ökar chanserna till avkastning men detta är inte garanterat.

Är det dyrt att köpa en ETF?

Det är inte dyrt att köpa en ETF. Vid köp betalas ett courtage samt en årlig avgift som ligger mellan 0,1 procent upp till o,8 procent vanligtvis. En ETF innehåller oftast aktier som är tryggare och det kan bli billigare att köpa en ETF istället för aktierna var för sig.

Vad finns det för fördelar med en ETF?

Det finns ett flertal fördelar med ETF:er. Denna kombinerar åt dig en perfekt mix mellan handeln av olika tillgångar med dess riskspridning. Dess tillgänglighet där den kan köpa och säljas dagligen, dess enkelhet samt att den har en mycket lägre avgift än andra fonder på marknaden.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0