Inkomstförsäkring

Det finns olika sätt att försäkra sig för att fortsatt ha en god inkomst även om arbetslöshet eller sjukdom skulle uppstå. Ett sådant är att använda sig av en inkomstförsäkring. Denna typ av försäkring är tänkt för att täcka upp för en del av inkomstbortfallet om försäkringstagaren skulle förlora sitt jobb.

Om en person blir arbetslös och har rätt till a-kassa kommer a-kasseersättningen att betala upp till 80% av personens lön. Det finns däremot ett tak på denna ersättning som i dagsläget ligger på 26 400 kronor. Det innebär att personer med hög lön inte kommer att få 80% av sin faktiska lön via a-kasseersättningen.

En inkomstförsäkring täcker upp gapet mellan det som betalas ut av a-kassan och 80% av en persons faktiska lön. Det gör att en person med hög lön inte kommer riskera att få kraftigt sänkt ersättning vid arbetslöshet. En inkomstförsäkring kan alltså vara en trygghet i frågor kring att kunna hantera bostadslån och liknande vid en arbetslöshet.

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Hur tecknas en inkomstförsäkring?

De flesta fackförbund har en inkomstförsäkring inkluderad i sin medlemsavgift. Så för de flesta personer täcker medlemskap i ett fackförbund behovet av en inkomstförsäkring. Det är i fall där en person har en extremt hög lön som det kan vara aktuellt att det tecknas en tilläggsförsäkring.

Hur länge betalas en inkomstförsäkring ut?

Hur lång period det går att få ersättning från en inkomstförsäkring varierar mellan olika försäkringsgivare. Det är vanligt med perioder mellan 100-300 dagar. Här är det viktigt att titta på de finstilta villkoren för olika inkomstförsäkringar för att hitta den som uppfyller de egna behoven.

Kan vem som helst teckna en inkomstförsäkring?

Det finns ett par villkor som behöver uppfyllas för att en person ska få teckna en inkomstförsäkring. Först och främst behöver personen vara tillsvidareanställd men en heltidsanställning är inte nödvändig. Personen behöver även vara bosatt i Sverige och berättigad till a-kassa. Det får heller inte föreligga kännedom om kommande uppsägningar.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00