Investeringssparkonto (ISK)

Det finns olika sätt att investera pengar så att dessa ska ge avkastning på både kort och lång sikt. Ett sätt är att använda sig av investeringssparkonton. Det är en investeringsform som erbjuds av de flesta banker och investeringsinstitut. Denna sammanställning går igenom vad som är viktigt att känna till kring denna sparform.

Ett investeringssparkonto är egentligen ett skal som innehåller ett antal sparprodukter, exempelvis aktier eller fonder. Vilka typer av fonder och aktier som ingår i ett investeringssparkonto är individuellt och går att byta när som helst. Pengarna är inte bundna på ett investeringssparkonto utan det går att ta ut pengarna när konsumenten önskar.

Själva investeringssparkontot är normalt sett avgiftsfritt. Det som istället genererar avgifter är de olika typer av sparprodukter som används. Hos en investeringsgivare listas normalt sett dessa kostnader kopplade till de olika fonderna och aktierna som kan väljas. I tillägg till detta betalas även en årlig skatt på det sammanvägda värdet på investeringssparkontot.

Vanliga frågor om ISK

Vad är skillnaden mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring?

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är bindningstiden. För en kapitalförsäkring finns en viss bindningstid. Vanligtvis 5 – 15 år. Om pengarna ska tas ut innan bindningstiden utgått kommer en uttagsavgift tillkomma. Investeringssparkonton har ingen bindningstid utan uttag eller förändringar i innehav kan göras när som helst.

Hur mycket avkastning ger investeringssparkonton?

Det är väldigt olika hur mycket avkastning investeringssparkonton ger. På samma sätt som att köpa aktier eller fonder direkt ger olika typer av investeringssparkonton olika typer av avkastning och risk. Vilka ingående sparprodukter, det vill säga fonder och aktier, som används ger i sin tur möjlig avkastning och risk.

Går det att göra avdrag för förluster i deklarationen?

Det är inte möjligt att göra avdrag för eventuella förluster från ett investeringssparkonto. Men på samma sätt så behöver heller inte aktieförsäljningar som gjorts med vinst via ett investeringssparkonto deklareras. Så på det hela taget så kan fördelarna och nackdelarna ta ut varandra i denna fråga.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 4.00