Kreditkort

Kreditkort är vanligt förekommande i samhället idag. I grunden är kreditkort en form av kontokort. Skillnaden mellan ett kreditkort och ett traditionellt kontokort är som namnet säger att det har en kredit kopplat till sig. Det innebär att kortinnehavaren har möjlighet att köpa saker på kredit, det vill säga att själv betala för köpet senare.

I praktiken så innebär köp på kreditkort att kreditgivaren, det vill säga det bolag som försett kunden med kreditkortet betalar för köpet och sedan fakturerar kunden för beloppet i efterhand. Kreditgivare har ofta någon typ av incitament för att kunderna ska använda korten. Exempelvis poäng på samtliga köp som kan växlas mot något annat.

Fysiskt sett är ett kreditkort vanligtvis ett plastkort som har magnetremsa och ibland ett chip. De flesta kreditgivare går över till kort med chip då det innehåller en högre säkerhet. Många kreditkort har även stöd för NFC, alltså kontaktlös betalning. I vissa fall går det även att få ett virtuellt kreditkort där kreditkortsnumret används för att handla.

Vanliga frågor om kreditkort

När behöver krediterna betalas tillbaka?

När en kund handlat med kreditkort kommer kreditgivaren betala för det som handlats. Sedan kommer kreditgivaren fakturera kunden. Det går då ofta att välja att betala hela summan direkt vid nästkommande månadsbetalning eller att delbetala över flera månader. Om hela summan betalas direkt kan kunden undvika extra avgifter.

Hur hög kreditnivå har kreditkort?

Hur mycket kredit som en kund har är individuellt. Det finns vanliga nivåer som kreditkorten brukar ligga på, exempelvis mellan 25 000 – 50 000. Men det är möjligt att höja den kreditgränsen. Kreditgivaren gör då en bedömning av kundens betalförmåga och höjer kreditgränsen om de anser det möjligt.

Finns det fördelar med att betala med kreditkort?

Vid sidan av att köpet inte behöver betalas direkt finns det andra fördelar med att använda kreditkort. De flesta kort är kopplade till incitamentsprogram där varje köp ger poäng som kan växlas in mot något. Vissa kreditkort har även fördelar i form av reseförsäkring och liknande.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0