Löneväxling

På vissa företag kan anställda få möjligheten till att göra en löneväxling. Det är ett begrepp de flesta har hört men det är inte helt lätt att veta exakt vad det innebär. Denna sammanställning går igenom vad begreppet löneväxling innebär och i vilka fall detta kan vara positivt för en löntagare.

Löneväxling innebär som namnet antyder att lön kan växlas mot något annat. En förmån i någon form. Vilken förmån som lönen kan växlas mot kan variera mellan olika företag. Det allra vanligaste är att växla lön mot pensionsavsättning, det vill säga en del av månadslönen sätts av till den anställdes framtida pension.

Andra möjliga löneväxlingar kan vara för förmånsbil, städtjänster eller extra semesterdagar. När en löneväxling görs räknas den delen som växlas bort från den totala lön som intjänats under ett år. Detta kommer alltså att påverka den anställdes sjuk- och pensionsgrundande inkomst samt den ersättningsnivå som gäller för exempelvis a-kassa och liknande.

Vanliga frågor om löneväxling

Vilka förmåner kan löneväxling göras mot?

Vad löneväxling kan göras mot är upp till den anställde och arbetsgivaren. De vanligaste formerna av löneväxling är mot pensionsavsättning, förmånsbil, städtjänster och extra semesterdagar. Men det finns även andra exempel. Det viktigaste är att det finns ett avtal med tydliga villkor kring den löneväxling som görs för en anställd.

Hur stor löneväxling är bra att göra?

Det är beroende på en anställds inkomst och vad löneväxlingen avsätts till. Om en anställd har en lön som exempelvis ligger just över gränsen för att betala statlig skatt kan en löneväxling ge den positiva effekten att statlig skatt inte kommer i spel.

Räcker löneväxling för pension som pensionssparande?

Det är beroende på hur stor summa som löneväxlas och hur den totala pensionsberäkningen ser ut för den aktuella personen. Den totala pensionen som kommer utbetalas består av olika komponenter. Därför bör en total genomgång göras för att bedöma hur mycket en person bör avsätta till pensionssparande i olika former.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00