Mervärdesskatt

Ett begrepp som är ofta förekommande i samhället är mervärdesskatt eller moms som det kanske oftare benämns i folkmun. Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som används i de flesta länder men nivåerna kan variera något. Denna sammanställning går igenom vad mervärdesskatt egentligen är och hur det påverkar konsumenterna i ett samhälle.

Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som ska betalas till staten. Skatteverket handhar hela betalningskedjan och reglerna kring detta men pengarna hamnar i de statliga finanserna. Mervärdesskatten innebär att de flesta varor och tjänster som säljs ska innefatta en mervärdesskatt. I de flesta fall ligger denna på 25% och ingår i det visade totalpriset på varor i en butik.

Vissa produkter och tjänster har reducerad mervärdesskatt då denna ligger på 12% eller 6% istället. Vissa har till och med ingen mervärdesskatt alls. Ett par områden som är befriade från mervärdesskatt är tandvård, utbildning, artistarvoden och studiecirklar för olika studieförbund. Det är staten som beslutar vilken nivå av mervärdesskatt som gäller för olika typer av verksamhet.

Vanliga frågor om mervärdesskatt

Är mervärdesskatt och moms samma sak?

Mervärdesskatt kallas ofta för moms i vardagligt tal. Men det är inte helt och hållet samma sak. Begreppet moms innefattar både mervärdesskatt och omsättningsskatt. Båda dessa skatter är konsumtionsskatter, vilket innebär att de påförs konsumenter. Mervärdesskatt påförs i varje produktionsled samt för slutkonsumenten medan omsättningsskatt enbart påförs slutkunden som köper varan.

Vad är skillnaden mellan mervärdesskatt och omsättningsskatt?

Både mervärdesskatt och omsättningsskatt är konsumtionsskatter som kommer i spel vid försäljning och köp av tjänster och varor. Mervärdesskatt påförs varje led i en produktionskedja, det vill säga alla involverande aktörer som deltar i produktionen såväl som slutkunden. Omsättningsskatten däremot betalas till fullo av slutkunden.

Används både mervärdesskatt och omsättningsskatt i Sverige?

Olika länder har valt att göra olika kring dessa konsumtionsskatter. Vissa länder, såsom Sverige, använder mervärdesskatt medan andra har omsättningsskatt. För bolag med verksamhet i många länder är det viktigt att ha kunskap kring de skatteregler som gäller för samtliga länder så att alla lokala lagar och regler följs.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0