Momsredovisning

Vid start av företag krävs det goda kunskaper inom en rad områden, och inte allra minst när det kommer till momsredovisning. Vid samtliga varor samt tjänster som säljs ska moms vanligtvis betalas. Moms finns i två former, utgående samt ingående, som du enligt lag har skyldighet att redovisa till Skatteverket för att kunna betala skatt till Staten.

Momsen kan redovisas med hjälp av de två metoderna bokslutsmetoden och faktureringsmetoden. Detta sker antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på ditt företags framgångar, hur stor försäljningen varit inom företaget samt hur du valt att registrera ditt företag för att betala moms. Denna moms ska du sedan lämna in samt redovisa i en momsdeklaration till Skatteverket.

Momsredovisning lämnar du som företagare in till Skatteverket i form av en momsdeklaration. Med hjälp av E-tjänster är det idag enkelt att genomföra detta. Samtliga företag som är momspliktiga ska redovisa sin moms även om det inte finns någon moms att betala. Här redovisar du för ingående- och utgående moms för den senaste perioden som ska redovisas.

Vanliga frågor om momsredovisning

Hur ofta ska jag redovisa moms?

Företag som har en omsättning på mindre än 1 miljon kan välja att redovisa månadsvis, kvartalsvis eller årsvis och den med upp till 40 miljoner kan välja mellan var månad eller kvartalsvis. Större företag än så har en skyldighet att redovisa varje månad i form av en momsdeklaration.

Vad ska vara med i min momsdeklaration?

I din momsdeklaration finns ett par uppgifter du måste få med. Här ska du redovisa din försäljning, den utgående momsen som är moms på det som du sålt, samt att du måste redovisa den ingående momsen som är moms på det som du har köpt in den senaste perioden.

Varför ska jag betala moms?

Vid varje såld vara eller tjänst ska du som företagare lägga på moms på priset som du sedan har en skyldighet att betala in i form av skatt. Moms som betalas in nyttjas till att generera inkomst till staten för att kunna underhålla och stärka välfärden i vårt samhälle.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0