Ränta-på-ränta-effekten

När det gäller sparande finns det många begrepp att sätta sig in i. Det är känt för många att vissa sparformer kan ge ränta på dina insatta pengar. Idag är det emellanåt så att traditionella konton kan ge 0% ränta men vissa andra kan ge ränta på de pengar som är insatta.

Ränta på ränta effekten kan även kallas för snöbollseffekten. På samma sätt som en snöboll ökar i storlek när den rullar nedför en snötäckt backe så kommer även insatta pengar att öka i storlek årsvis. Den insättningsränta som finns för sparandet innebär att det varje år kommer utbetalas pengar motsvarande räntan till ditt konto.

Den ränteutbetalning som görs läggs till dina existerande insatta pengar. Nästkommande period beräknas alltså räntan på den totala summan pengar som är insatta, alltså även ränteutbetalningen som gjordes för föregående år. Det blir alltså ränta på tidigare utbetald ränta. Det är det som ränta på ränta innebär. Pengarna genererar nya pengar utan att något arbete behöver göras.

Vanliga frågor om ränta-på-ränta-effekten

Vad händer med konton med 0% ränta?

Vissa bankkonton har 0% ränta idag. Det innebär att ingen ränteutbetalning kommer göras för dessa konton. Pengarna genererar alltså inte nya pengar enligt ränta på ränta-metoden. Dessa konton är alltså inget gott alternativ när det gäller långsiktiga investeringar utan passar kanske bättre för lönekonton och liknande.

Hur mycket pengar blir det på ett par års sikt?

Baserat på den ränta som är kopplad till en sparform går det att beräkna hur mycket ränta på ränta-effekten kommer att ge på sikt. Den formel som används är följande.

Totalt pengavärde = ursprungligt pengavärde * (1 + årsränta i %)^(antal år).

Eventuella avgifter behöver också räknas bort.

Vilka sparformer ger bäst avkastning?

Det finns många sparformer att investera pengar i för avkastning. Vilken sparform som kommer ge bäst avkastning beror på flera faktorer. Riskinvesteringar såsom aktier kan ibland ge högst avkastning men det finns även en risk att förlora pengar. Sparkonton är tryggare då räntan är känd men avkastningen är ofta klart lägre.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0