Resultaträkning

En resultaträkning är en uträkning på företagets resultat, men rapporten säger mycket mer om företagets situation än bara resultatet. En resultaträkning berättar hur det går för företaget under en viss period, oftast förutsätter man att rapporten visar ett år, men det går att ta fram en resultaträkning för vilken period som helst.

En resultaträkning kan innehålla lite olika saker. Man kan säga att det finns en del poster som en resultaträkning måste innehålla, samt en del poster som en resultaträkning kan innehålla.

En resultaträkning måste innehålla:

  • Intäkter
  • Kostnader
  • Resultat

En resultaträkning kan om det krävs innehålla:

Det är bra att ha i åtanke när man skapar eller läser av en resultaträkning att det finns två olika typer av resultaträkningar. Båda typer visar samma resultat, men indelningen av kostnader sker på olika sätt. En funktionsindelad resultaträkning uppdelad funktion medans en kostnadsslagsindelad är uppdelad efter typ av kostnad.

Vanliga frågor om resultaträkning

Vilka företag behöver en resultaträkning?

Alla företag ska varje räkenskapsår upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning och detta ska innehålla en resultaträkning. Det innebär kortfattat att alla företag oavsett bolagsform eller omsättning ska upprätta en resultaträkning. Tänk däremot på att resultaträkning ofta är något som upprättas automatiskt av ditt bokföringsprogram.

Hur påverkar lån resultaträkningen?

Ett lån syns som en skuld i balansräkning, men inte i resultaträkningen. Amorteringar som görs på lån syns inte heller resultaträkningen eftersom det inte är en kostnad. Däremot syns räntekostnader i resultaträkningen eftersom att det för företaget i fråga är en finansiell kostnad, vilka ska finnas med i resultaträkningen.

Hur läser man en resultaträkning?

För att förstå en resultaträkning är det bra att läsa igenom för att se under vilka områden som bolaget blir av med eller tjänar mycket pengar. Utöver det är bruttoresultatet längst ner i resultaträkningen intressant för att veta om bolaget gick med positivt eller negativt resultat.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0