Warrant

En warrant är en derrivatprodukt som speglar andra tillgångar så som aktier.

Det finns två typer av warranter:

  • Köpwarranter: Man tror på en framtida uppgång och har rättigheten att köpa någonting till ett förbestämt pris.
  • Säljwarranter: Man tror på en framtida nedgång och har rättigheten att sälja någonting till ett förbestämt pris.

En warrant definieras av att den som konsumerar denna endast betalar en premie. Säg att en aktie kostar 100 kr, men den speglande warranten endast kostar 5 kr, då skapar mellanskillnaden en hävstångseffekt. En warrant innebär med andra ord hävstång, och därmed högre risk i investeringen.

En annan regel som kännetecknar warranter är att det finns ett slutdatum, det är ett datum då warranten förfaller. Därför måste den som äger en warrant agera innan rättigheten att köpa (med en köpwarrant) eller rättigheten att sälja (med en säljwarrant) löper ut.

Vanliga frågor om warranter

Vad är en warrant?

En warrant är en typ av värdepapper som gör det möjligt för den som investerar i marknaden att med hävstång ta del av och på så sätt följa en akties eller ett annat värdepappers utveckling på börsen utan att någonsin behöva köpa eller sälja det underliggande instrumentet.

När ska man köpa en köpwarrant?

En köpwarrant köper den som tror att det underliggande instrumentet ska stiga i pris under warrantens löptid. För att få en positiv avkastningen på warranten måste alltså det underliggande instrumentet öka i värde under warrantens löptid. Annars förlorar investeraren pengar då warranten tappar i värde.

När ska man köpa en säljwarrant?

En säljwarrant köper den som tror att det underliggande instrumentet ska falla i pris under warrantens löptid. För att få en positiv avkastningen på warranten måste alltså det underliggande instrumentet minska i värde under warrantens löptid. Annars förlorar investeraren pengar då warranten tappar i värde.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00