Kapitalförsäkring

Det finns många olika sätt att spara pengar idag. Alla är kopplade till olika fördelar och möjliga avkastningar. Ofta är sparformer med högre möjlig avkastning även kopplat till en högre risk. Det vill säga det går även att förlora pengar med sparformen. Denna sammanställning tittar närmare på begreppet kapitalförsäkring och vad det innebär.

En kapitalförsäkring är i princip en paketerad investeringslösning som en konsument kan teckna sig för. Den erbjuds av banker och andra investeringsinstitut. Kapitalförsäkringen byggs upp av ett antal fonder, aktier och försäkringar där konsumentens pengar investeras. Vanligtvis behöver konsumenten teckna sig för en bindningstid på 5-15 år för en kapitalförsäkring.

Det finns ett par olika varianter av kapitalförsäkring: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa är vem som kommer att sköta förändringar i de ingående delarna av försäkringen. Konsumenten kan via en fond- eller depåförsäkring göra detta själv medan detta arbete hanteras av investeringsinstitutet i det fall en traditionell försäkring används.

Vanliga frågor om kapitalförsäkring

Är pengarna låsta under bindningstiden i en kapitalförsäkring?

När en kapitalförsäkring tecknas görs det med en viss bindningstid. Grundtanken är alltså att pengarna ska kvarstå i kapitalförsäkringen under hela bindningstiden. Det är däremot ofta möjligt att göra uttag i förtid från en försäkring men då uppstår uttagsavgifter och i vissa fall också extra skattebetalningar.

Vilken typ av kapitalförsäkring är bäst?

Det är individuellt vilken typ av kapitalförsäkring som passar bäst. Beroende på vilken kunskap en konsument har kring fond- och aktiemarknaden samt hur mycket egen tid han eller hon vill lägga på sin investering kan det bästa alternativet variera. För en fond- och depåförsäkring krävs egen investerad tid för rätt avkastning.

Vilka kostnader tillkommer med en kapitalförsäkring?

När en kapitalförsäkring tecknas beräknas en årlig schablonskatt för den gällande investeringen. Denna skatt betalas varje år. I tillägg till detta tillkommer en fast årlig avgift. Dessa kan vara olika stora beroende på hur stort ansvar som investeringsinstitutet ska ta. Traditionella försäkringar har av naturliga skäl högst avgift.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0