Täckningsbidrag

När ett företag bedrivs är det till stor hjälp att använda ett par nyckeltal för att kunna följa lönsamheten i din verksamhet. Nyckeltal har syftet att de ska kunna ge en fingervisning när någon del av verksamheten exempelvis börjar vika neråt i lönsamhet. Ett vanligt nyckeltal vid produkt- eller tjänsteleverans är täckningsbidrag.

Täckningsbidraget används för att kunna ge en indikation kring hur lönsamma företagets produkter eller tjänster är jämfört med varandra. Vad det i stort sett gör är att ge en indikation kring i hur stor utsträckning produkterna eller tjänsterna bidrar till att betala alla gemensamma produktkostnader. Ju högre täckningsbidrag en produkt har desto mer lönsam är den.

För att beräkna täckningsbidraget för en specifik produkt eller tjänst används följande formel.

Täckningsbidrag = försäljningsintäkt – rörliga kostnader

Ett exempel på detta. Ett företag säljer ett headset för 200 kronor. Då är försäljningsintäkten 200 kronor. Om det kostar 130 kronor att producera headsetet (rörliga kostnader inkluderar material och arbetskraft) blir täckningsbidraget 200 – 130 = 70 kronor för headsetet.

Vanliga frågor om täckningsbidrag

Vad är skillnaden mellan täckningsbidrag och täckningsgrad?

Täckningsbidraget är ett sätt att beräkna lönsamheten för en produkt. Den räknas ut genom att de rörliga kostnaderna subtraheras från produktens pris. Ju högre summa som kvarstår, desto mer lönsam är produkten. Täckningsgraden är en procentsats som anger täckningsbidragets andel av produktens pris. Täckningsgraden förenklar jämförelse mellan olika produkters lönsamhet.

Vad anses vara ett bra täckningsbidrag?

Det finns inte ett givet svar på den frågan utan det beror på vilken typ av produkter och tjänster som det handlar om. Vissa produkter kan vara unika på marknaden där konkurrens saknas. Då kan täckningsbidraget vara väldigt högt. Men ett täckningsbidrag bör åtminstone vara positivt för en hälsosam verksamhet.

Vad är totalt täckningsbidrag?

Ett totalt täckningsbidrag innebär helt enkelt att en produkts täckningsbidrag multipliceras med antalet enheter som sålts. Formel enligt nedan.

Totalt täckningsbidrag = antal sålda enheter * täckningsbidrag

Om 4000 headset sålts totalt kopplat till exemplet ovan, skulle det totala täckningsbidraget för produkten vara 4000 * 70 = 280 000 kronor.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00